Bli av med manuellt arbete och egenutvecklade lösningar som är dyra att förvalta

Johan Arwidmark, Chief Architect på Knowledge Factory, ger en personlig intervju och delar med sig av sina erfarenheter i det senaste numret av TechWorld.

“Ser du några stora problem eller brister på it-avdelningar i dag?
– Jo, främst två saker. För det första springer många som sagt fortfarande runt och gör manuellt arbete. Det är ibland så att teknikern i princip går in i serverhallen och petar i en skiva i servern för att installera något. Då jag hör om sådant vill jag slå pannan hårt in i väggen.

– Den andra grejen är att man tror att man måste utveckla så mycket själv. I själva verket finns redan finns mycket färdigt och standardiserat.”  Ur TechWorld 2012-05-20

http://www.idg.se/2.1085/1.449423/for-manga-springer-runt-och-gor-manuellt-arbete/sida/1/passion-for-problemlosning

 

This entry was posted in news. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.