Clients

Ett urval av kunder och samarbetspartners

 

Alecta

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Alecta förvaltar drygt 509 miljarder kronor åt deras ägare som är ca 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.

Connecta

Connectas affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att förändras för att nå uppsatta mål genom att kombinera kompetens inom både management och IT.

Riksgälden

Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Regeringen utser riksgäldens styrelse och riksgäldsdirektören som är deras högste chef.

Dustin

Dustin är en svensk internetbaserad återförsäljare av datorrelaterade produkter och hemelektronik.

Handelsbanken

Svenska Handelsbanken (ofta kallat Handelsbanken) är en av de största bankerna i Norden med kontorsrörelse i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.

NordicCapital

Nordic Capital är ett riskkapitalbolag med inriktning på ”lånefinansierat uppköp” i den nordiska regionen.

SvenskaKraftnät

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden.

SvenskExportkredit

Svensk Exportkredit är ett av svenska staten helägt bolag som bland annat tillhandahåller medel- och långfristiga exportkrediter.