Staffan Olsson

Vår IT-expert Staffan Olsson har 19 års erfarenhet av Microsoftmiljöer inom design & implementation av systemlösningar, drift och felsökning.

Staffan är mycket säkerhetsmedveten i sitt arbetssätt och sina systemlösningar och utöver stor erfarenhet som systemarkitekt med kunskap om stora miljöer och en komplicerad infrastruktur är han dessutom en mycket erfaren system- / programutvecklare.

Staffan är en positiv person och rätt expert om du behöver se över din systemarkitektur.

ROLLER

 • Systemarkitekt
 • Systemutvecklare
 • Teknisk projektledare

KOMPETENS

 • Active Directory
 • Group Policy
 • Windows plattformar
 • Virtualisering

STYRKOR

 • Problemlösning
 • Utbildning

ERFARENHET

 • Migreringar
 • Deployment-lösningar
 • Virtualisering/konsolidering
 • Säkerhet
 • Active Directory – Design och utveckling
 • Group Policy – Design och implementation
Staffan Olsson, IT-expert
Knowledge Factory

Consultants

Knowledge Factory is unique. Our IT experts have the necessary experience and expertise to help you to design, migrate / implement and deploy a modern IT infrastructure that is secure, flexible and cost effective.
Morten Enger

Morten Enger

Technical Architect

Ståle Hansen

Ståle Hansen

Chief Technical Architect

Daniel Torres

Daniel Torres

Managing Director

Allin Hovsepian Abdo

Allin Hovsepian Abdo

CFO

Magnus Sörensson

Magnus Sörensson

Technical Architect

Jenny Skoog

Jenny Skoog

Finanical Assistant

Johnny Radeck

Johnny Radeck

Technical Architect

Ola Johansson

Ola Johansson

Technical Architect

Jan Wisborg

Jan Wisborg

Captain

Gregor Ålund

Gregor Ålund

Captain

Henrik Ericsson

Henrik Ericsson

Technical Architect

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson

Chief Architect

Fredrik Pålerud

Fredrik Pålerud

Technical Architect

Lasse Pettersson

Lasse Pettersson

Technical Architect

Simon Wåhlin

Simon Wåhlin

Technical Architect

Lars Gustavsson

Lars Gustavsson

Technical Architect

Tobias Öien

Tobias Öien

CEO

Oscar Virot

Oscar Virot

Technical Architect

Tomas Lepa

Tomas Lepa

Technical Architect

Kim Hellman

Kim Hellman

Technical Architect

Johan Arwidmark

Johan Arwidmark

Technical Architect

Staffan Olsson

Staffan Olsson

Technical Architect

Johan Salomonsson

Johan Salomonsson

Technical Architect